ILLANA SHOSHAN

להעצים I להניע I להתנוסס

‎Hi Illana,‎

אימון אישי wrote: "אילנה , הצלחת בדרך מיוחדת, אצילית בגוון של פשטות , צניעות עם עומק וערכים להעביר מסרים חזקים! תודה גדולה על הדרך שלך ! את מד ה י מ ה !"