ILLANA SHOSHAN

להעצים I להניע I להתנוסס

״אין עמי ספק שהדרך אותה עברת הן כנערה הן כדוגמנית וכאם לשני ילדייך,אפשרו לך להעביר לנערות את המסרים הנכונים שיהוו עבורן מקור לחקוי ולחשיבה אחרת  ויקנו להן כלים נוספים לארגז הכלים ההולך ומתגבש אצלן״.  ענת לבנת, יו״ר איגוד היועצות למעמד האישה.