ILLANA SHOSHAN

להעצים I להניע I להתנוסס

״את אישה מקסימה, חיוכך מהמם, מסירותך לנושא העצמת נשים ניכרת בדברייך והעשייה בהתנדבות מעידה על גדולה באישיותך״.  מנהלת הסניף לביטוח לאומי, כרמיאל.