ILLANA SHOSHAN

להעצים I להניע I להתנוסס

בשבועות הקרובים תחליט הוועדה למינוי שופטים למנות ארבעה שופטים לבית המשפט העליון. כיום, מכהנים בבית המשפט העליון 11 שופטים ורק 4 מתוכם הן שופטות. כלומר, פחות משליש. התקווה שעם העלייה במודעות לחשיבות ייצוג נשים בפורומים של מקבלי החלטות, הנתון הזה יעלה לאורך השנים – התבדה. בשנת 2006 כיהנו בבית המשפט העליון 5 נשים,  שליש.  בסבב …

להמשיך לקרוא