אפי נווה התפטר היום מתפקידו כראש לישכת עורכי הדין. הוא הלך אך לנו נשאר להתמודד עם תחושת הקבס שיצרו מעשיו. 
הוא זיהם את הליך מינוי השופטים בישראל.
הוא נהג באלימות מילולית והשפלה כלפי המתמחים. 
הוא נהג בניבזות כלפי אשתו: הניסיון שלו לרמות אותה, לצאת מהארץ בצורה לא חוקית כדי שהיא לא תדע שיש לו רומן, ובדרך לרמות את רשות ההגירה. בן אדם- אתה מנהל רומן, אז תתגרש. תיתן לה את מה שמגיע לה וסע לתאילנד עם מי שאתה רוצה.

אבל אפי נווה רגיל שהוא יכול לסדר את הדברים ולצאת מזה חלק. 

נווה התנהל כבוס במאפיה. בטקס ההסמכה של עורכי דין החדשים, הדוברים פנו אליו כ״פאפה״. הם אמרו לנו בנאומים שנשאו: ״יש לכם את אבא אפי ״ואמא לישכה״. אנחנו עורכי הדין החדשים שהיינו הקהל הרמנו גבה, והיינו קצת בהלם. המזל של כולנו הוא שאנשים שמופעלים מאגו בסוף האגו הוא זה שמפיל אותם. אני מהנהגת לשכת עורכי הדין לבחון את ההתנהלות הפחדנית שלה מול נווה. ההתנהלות שאיפשרה לאיש הזה לבזות את הזרוע המשפטית.

אפי נווה ניבחר כיו״ר הלישכה בטענה שילחם להגן על כבוד המקצוע. אני מקווה שועדת האתיקה של לישכת עורכי הדין תעמיד אותו לדין משמעתי ותשאל האם אפי נווה ראוי להיות ״officer of the law" ?